Được đăng bởi khách du lịch

足球賠率

Thời gian đăng bài:2023-02-03 14:35:19

(Dân trí) - Đảng ủy xã Phú Lâm (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) vừa bị khiển trách vì để xảy ra nhiều sai phạm đất đai. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã này cũng bị cách hết chức vụ trong Đảng vì đánh người dân nhập viện.

Chiều 2/11, tin từ Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn (Thanh Hóa), đơn vị này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Đồng thời, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Bình, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm nhiệm kỳ 2020-2025.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Cảnh cáo ông Lê Văn Năm, Phó chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả
Chủ tịch xã đánh dân nhập viện bị cách hết chức vụ trong Đảng - 1

Công sở xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: T.P).

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Theo đó, từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Đảng ủy xã Phú Lâm và những cá nhân trên đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật đất đai.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Đảng ủy xã Phú Lâm không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong nhân dân, để vi phạm kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân các lãnh đạo này.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Đáng chú ý, cá nhân ông Nguyễn Khắc Anh - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm còn vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Theo đó, từ tháng 4/2019, ông Nguyễn Khắc Anh đang giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông N.V.H. (trú xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn).

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Đến tháng 5/2022, với cương vị là Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Nguyễn Khắc Anh tiếp tục xô xát với bà L.T.C. (trú xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn) khiến bà C. phải nhập viện và ảnh hưởng đến sức khỏe.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, dù để xảy ra 2 sự việc trên nhưng ông Nguyễn Khắc Anh không báo cáo với cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý nên đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

ủtịchxãđánhdânnhậpviệnbịcáchhếtchứcvụtrongĐả

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết